GEMEENTEBLADStandplaatsvergunning voor Jaarmarkt Goede vrijdagmarkt, Brink, Keizerstraat en Zandpoort te Deventer (30271-2024)

Bekendmaking voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid in Deventer

Geplaatst op Lokaalnieuwsbest.nl op: 02-03-2024

  1. Bekendmakingen Best
  2. GEMEENTEBLADStandplaatsvergunning voor Jaarmarkt Goede vrijdagmarkt, Brink, Keizerstraat en Zandpoort te Deventer (30271-2024)

Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

College van burgemeester en wethouders van Deventer hebben op grond van artikel 2.1.2 sub c van de Verordening fysieke leefomgeving een besluit genomen op de aanvraag van de Goede vrijdagmarkt voor een dagplaatsvergunning van 29 maart 2024 t/m 29 maart 2024 plaatsvindend op Brink, Keizerstraat en Zandpoort te Deventer.Inzage en het maken van bezwaar is mogelijk binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. Het besluit is verzonden op 28 februari 2024.Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester en wethouders, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.Het is ook mogelijk om online een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan via www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/bezwaarschrift-indienen. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht op.Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbest.nl Redactie

Lokaalnieuwsbest.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Best. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Best

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.